23 دسامبر 2018
بروشور

نمایشگاه هفته پژوهش

نمایشگاه هفته پژوهش دستاورد های شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری ۳ تا ۶ دی ماه ۱۳۹۷ – محل داثمی نمایشگاه بین المللی […]